Напрями (спеціалізації)

Спеціальності та спеціалізації

Чернівецький інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями, спеціалізаціями та кваліфікаційними рівнями:

Спеціальність Спеціалізація Кваліфікаційний рівень
081 Право Право  Бакалавр, Магістр
073 Менеджмент  Менеджмент  Бакалавр, Магістр
051 Економіка 

Економіка та управління підриємствами

Економіка та управління персоналом

Бакалавр, Магістр
071 Облік і оподаткування  Облік і оподаткування Бакалавр, Магістр
053 Психологія  Практична психологія Бакалавр, Магістр
281 Публічне управління та адміністрування  Державна служба  Магістр
262 Правоохоронна діяльність Організація правоохоронної діяльності та безпеки Магістр