Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Терміни навчання:

Студенти отримують комплекс знань з соціально-гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін в різних галузях, необхідний для застосування в умовах розвитку ринкових відносин і побудови незалежної демократичної держави.

 

Перелік основних навчальних дисциплін:

для бакалаврів:

-         Державне та регіональне управління

-         Менеджмент і адміністрування:

-         Теорія організації

-         Менеджмент

-         Операційний менеджмент

-         Управління персоналом

-         Самоменеджмент

-         Управління інноваціями

-         Стратегічний менеджмент

-         Адміністративний менеджмент

-         Право

-         Фінанси, гроші та кредит

-         Економіка і фінанси підприємства

-         Облік і аудит

-         Маркетинг

-         Логістика

-         Міжнародні економічні відносини

-         Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

-         Безпека життєдіяльності

-         Основи охорони праці

-         Маркетинг медичних та фармацевтичних послуг

-         Організація роботи аптечних закладів

-         Управління персоналом в охороні здоров’я

 

для магістрів:

-         Публічне адміністрування

-         Ділове адміністрування:

-         Менеджмент організацій

-         Корпоративне управління

-         Управління змінами

-         Управління проектами

-         Управління якістю

-         Фінансовий менеджмент

-         Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

-         Адміністративний менеджмент

-         Теоретичні засади державного управління

-         Аналіз діяльності медичних установ

-         Охорона праці в медицині та фармації

-         Медичне страхування у зарубіжних країнах

Можливе місце роботи

Студенти можуть обіймати ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

 

Можливі посади:

Бакалаври - менеджер з питань комерційної діяльності та управління; менеджер апарату центральних органів державної влади; менеджер з персоналу; помічник керівника підрозділів; експерт з економічних питань; аналітик фінансових ринків; економіст зі збуту; керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту; менеджер з матеріально-технічного забезпечення; керівник малих підприємств

Магістри - начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості; начальники (інші керівники) та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв’язку; керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів; менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління; менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві; фахівці в галузі праці та зайнятост, керівник оздоровчого комплексу, пансіонату, санаторно-курортного закладу, приватної медичної практики