Історія

Історія

Чернівецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 Навчальний заклад на території Чернівців розпочав діяльність у березні 1999 року як структурний підрозділ Всеукраїнського університету ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за рішенням Загальних зборів акціонерів Академії. Положенням про Чернівецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» регламентовано, що керівництво здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказами ректора ПрАТ «ВНЗ «МАУП» із числа осіб, які мають досвід навчально-методичної та організаційної роботи у вищих навчальних закладах, мають науковий ступінь або навчаються в докторантурі.

Сьогодні Чернівецький Інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» – це структурний підрозділ ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» і Тьюторський центр Телеуніверсиету ПрАТ «ВНЗ «МАУП», що може вести підготовку бакалаврів, магістрів на заочній та дистанційній формах навчання (Інтернет-навчання та з використанням мультимедійних технологій) із галузей знань «Менеджмент і адміністурвання», «Економіка та підприємництво», «Соціальні та поведінкові науки», «Право».

За роки свого існування випускникам навчального закладу було видано 1876 дипломів «бакалавр» та «спеціаліст» (станом на 01 січня 2017 року). Його фахівці працюють у різних галузях економіки Чернівецької області, а також в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, підприємствах та організаціях краю тощо.

Організація навчальної діяльності здійснюється на основі навчальних програм, розроблених і затверджених у ПрАТ «ВНЗ «МАУП», як базовому навчальному закладі. На сьогодні в наявності є сотні навчальних програм із відповідної кількості дисциплін, які розміщені у мережі Інтернет.

Власний бібліотечний фонд  Чернівецького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» станом на 01 січня 2020 року становить 7 500 книг, із яких більшість рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Книги розробляються провідними вченими України, відомими політиками держави, посадовими особами органів влади, зокрема студенти навчаються за підручниками Г.Щокіна, М.Головатого, А.Подоляки, О.Антонюка, М.Антонович, В.Захожая, О.В.Баєвої, І.С.Бахова, В.Погорілка, К.Вайс, О.Фрицького, В.Авер’янова, Н.Нижник, В.Сладкевича, В.Куйбіди, О.Сушинського, А.Токмач, Н.Немченка, В.Федоренка, Д.Беззуб, П.Біленчука, В.Бебика, І.Дахна, П.Кубрака, А.Чернявського, Л.Чикаленка, Є.Чернонога, Г.Дмитренка, В.Бігдаша, Н.Гончарової, Н.Малиша, І.Варзар, А.Калини, А.Козлової, Д.Павлова, О.Петриги, А.Мацка, Н.Швеця, А.Уразова, Т.Трет’якова та інших, а також науковців міста Чернівці: В.Євдокименка, С.Боднара, І.Ковбаса, Б.Руснака, М.Сайка, В.Солодкого, О.Черновського та інших.

Книги друкуються у базовому навчальному закладі та регулярно надсилаються у Чернівецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Створено електронний каталог журнальних статей за напрямами і спеціальностями галузей права, економічних дисциплін, менеджменту та адміністрування, психології, інформаційної діяльності підприємств, оціночної діяльності та міжнародного досвіду. Щодо наукових праць про міжнародний досвід, то у філії є матеріали про 47 країн світу.

КОНФЕРЕНЦІЇ

- 2001 рік – студентська науково-теоретична конференція «Проблеми економіко-правових відносин в період переходу до ринкової економіки: студентський погляд»; 2002 рік – Всеукраїнська студентська науково-теоретична конференція «Шляхи оптимізації правових, економічних та психологічних важелів в умовах переходу до ринку»; 2003 рік – Всеукраїнська студентська науково-теоретична конференція «Соціально-правові, економічні та психолого-педагогічні методи реформування української держави на сучасному етапі її розвитку»; 2004 рік – Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіко-правовий та соціально-психологічний аспекти ефективного підбору та використання кадрового потенціалу в умовах ринкових перетворень»; 2005 рік – Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові та економічні аспекти використання матеріальних ресурсів й розширення мережі робочих місць в Україні».

- у 2008 році за результатами конференції надруковано збірник матеріалів: Управлінські, правові та соціально-економічні чинники розвитку Української держави у ХХІ сторіччі: Матеріали VІ науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2008 р., Чернівецька філія МАУП/ Упорядники Поляк О.В., Килипенко Н.Є. – Чернівці, ТОВ «Друк Арт», 2008. – 208 с.

-у 2010 році за результатами науково-практичної конференції надрукований збірник матеріалів: Регіональний вимір порядиності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти»: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 грудня 2009 р., Чернівецька філія МАУП/ поряди. Поляк О.В., Килипенко Н.Є. – Чернівці: Букрек, 2010. – 352 с.

-у 2011 році за результатами конференції надруковано збірник матеріалів: Громадянське суспільство: емерджентність взаємозв’язків його підсистем: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 січня 2011 р. (За загальною редакцією Поляк О.В., Килипенко Н.Є.). Чернівецька філія МАУП. – Чернівці: Букрек, 2011. – 392 с., з диском.

- у 2014 році – надруковано збірник матеріалів: Апріорність політичної, правової та соціально-економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвячено 15-ій річниці заснування Філії), 24 березня 2014 року. (за загальною редакцією Поляк О.В., к.н.д.у). Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП» - Чернівці: МП «Марія», 2014. – 237 с.

 

ВИХОВНА РОБОТА

Виховний процес здійснюється у співпраці зі Всеукраїнським університетом ПрАТ «ВНЗ «МАУП», структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької міської ради, зокрема Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької ОДА, управлінням освіти, відділом у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради; судами міста Чернівці та іншими організаціями краю. 

 

2017/2018 навчальний рік

 

Відповідно до Плану виховної роботи Чернівецького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» було організовано та проведено:

 

 

2016/2017 навчальний рік

 

Відповідно до Плану виховної роботи Чернівецької філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» було організовано та проведено:

 

 

2015/2016 навчальний рік

 

Відповідно до Плану виховної роботи Чернівецької філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» було організовано та проведено:

 

 

2014/2015 навчальний рік

Відповідно до плану виховної роботи Філії було організовано і проведено:

- 01 вересня проведено День Знань на тему: «Україна – єдина держава» із переглядом відеозаписів: виступу президента України Петра Порошенка на Дні Незалежності України, «Молитви про Україну».

- 09 вересня - виховна година, присвячена 90-ій річниці з дня народження Павла Загребельного та 195-ій річниці з дня народження Пантелеймона Куліша з переглядом відеозаписів про їх творчість та життєвий шлях.

- 17 вересня - круглий стіл, присвячений відзначенню 245-ти років з дня народження Івана Котляревського, 150-ти років з дня народження Павла Грабовського та 150-ти років з дня народження Михайла Коцюбинського зі читанням уривків з їх творів та переглядом відеозаписів. 

- 01 жовтня - перегляд кінофільму «Адвокат диявола» на юридичну тематику  з наступним обговоренням.

- 14 жовтня - відзначення свята «Покрови Пресвятої Богородиці» та 150-річчя з дня народження Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького.

- 12 листопада - святкування Дня студента та читання гуморесок Остапа Вишні з нагоди 125 річниці з дня його народження  (1889-1956).

- 26 листопада - виховна година, присвячена 120-ій річниці з дня народження українського художника Івана Падалка (1894-1937) та 110-ої річниці з дня народження українського графіка і живописця Михайла Дерегуса (1904-1997) з переглядом та обговоренням їх картин.

- 03 грудня - виховна година «Збройні Сили України: шлях і перспективи» із переглядом та обговоренням відеозаписів «Герої України» (2013-2014 рр.).

- 10 грудня 2014 року - перегляд фрагментів фільмів за участю Андрія Стечинського (165 років з дня народження), (1849-1896). Ролі – Макогоненка у фільмі «Наталка Полтавка» та Стецька – у «Сватання на Гончарівці».

- 11 лютого 2015 року - виховна година, присвячена відзначенню 125-річчя від дня народження (18.02.1890-1984) українського вченого, правознавця, одного з творців міжнародного господарського права - Корецького Володимира та 120-річчя від дня народження (10.02.1895 - 1948) командира українських січових стрільців Василя Вишиваного з переглядом та обговоренням відео матеріалів.

- 18 лютого - тематична година спілкування на тему «Україно, твоя доля - єдність, злагода і воля», присвячена 96-ій річниці проголошення акта злуки УНР і ЗУНР.

- 25 лютого - тематична екскурсія до Чернівецького обласного краєзнавчого музею «Соборність України. Акт злуки УНР та ЗУНР».

- 04 березня - тематична виховна година, присвячена 200-річниці (04.03.1815-1870) від дня народження Михайла Вербицького - українського композитора, громадського діяча, автора музики до Гімну України. Перегляд відео матеріалів та їх обговорення.

- 11 березня - поетичні читання, перегляд відеозаписів до відзначення 201-ої річниці з дня народження Т.Г. Шевченка: «Шевченко - поет, письменник, художник».

- 25 березня - огляд новинок юридичної літератури.

- 01 квітня - відвідування фотовиставки «Єдина Україна», організованої Чернівецькою міською радою.

- 08 квітня - до 70-річчя Великої Перемоги: Україна та українці у II світовій війні - історична правда і радянські міфи.

- 15 квітня - культпохід у муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської - перегляд театралізованого дійства «Молюсь за тебе, Україно!».

 

 2013/2014 навчальний рік

Відповідно до плану виховної роботи Філії було організовано і проведено:

- виховна година, присвячена пам’яті правозахисників XX століття, членів Української Гельсінської групи (1976 р.):

- до відзначення річниці обрання Б.Хмельницького гетьманом України (1648), перегляд та обговорення документального фільму з Інтернету «Богдан-Юрій Хмельницький – гетьман України».

- участь у заході на тему: «Роль афганців в історії України у 2014-2014 рр.»: до 25-ої річниці виведення військ із Афганістану.

- культпохід у муздрамтеатр ім. Ольги Кобилянської – перегляд вистави «Земля» із наступним обговоренням.

- до сторіччя з дня смерті Петра Нестора – члена київського товариства повітроплавання, автора «Мертвої петлі», перегляд та обговорення фільму з Інтернету «Сто років вищому пілотажу»і з циклу «Служу Україні».

- участь в урочистостях із нагоди 65-ої річниці від дня народження українського композитора нашого земляка Володимира Івасюка (1949-1979), відвідування будинку-музею ім.Івасюка.

- поетичні читання, перегляд відеозаписів до відзначення 200-ої річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.

- «Журналісти і сучасність»: до 95-ої річниці з дня народження юриста, політичного діяча, журналіста, другого президента УНР в екзилі Степана Витвицького.

- на запрошення Чернівецької міської ради - участь у соціально-екологічній акції із прибирання зелених зон та благоустрою територій міста Чернівці: «Зробимо Україну чистою!».

 

2012/2013 навчальний рік

Відповідно до Плану виховної роботи зі студентами філії постійно проводилися круглі столи, тренінги, літературні читання за різною тематикою. Зокрема:

- до 100-річчя від дня народження відомої української співачки єврейського походження, Сіді Таль, проведено зустріч із Остапом Савчуком – художнім керівником Чернівецької обласної філармонії, заслуженим діячем мистецтв, який знав актрису особисто;

- до Свята Покрови Пресвятої Богородиці та 70-річчя УПА – зустріч із головою товариства «Український Народний Дім у Чернівцях» Володимиром Стариком;

- із нагоди 149-ої річниці з дня народження Ольги Кобилянської студенти філії взяли участь у відзначенні урочистостей у музеї її, яку провів директор Чернівецького літературно-меморіального музею імені Ольги Кобилянської, поет-пісняр та автор ліричної лірики – Володимир Вознюка;

- для знайомство з історією рідного краю та зимовими обрядовими святами на Буковині проведено екскурсію 14 грудня 2012 року в Музей народної архітектури та побуту м.Чернівці;

- студенти філії брали участь в обласній науково-практичній конференції «Пам’ятаймо наших славетних» з нагоди відзначення 150-ої річниці від дня народження нашого земляка – українського педагога, письменника і просвітителя Івана Бажанського, яка проходила 19 лютого 2013 року в обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка та була проведена завідувачем відділу «Краєзнавство» Шарабуряк Л.Ю.;

- 05 березня 2013 року – зустріч із заслуженим юристом України, головою правління Асоціації адвокатів Чернівецької області Аллою Єзерською, яка ознайомила студентів філії з особливостями та інструментами роботи адвоката; 

- знайомство з пісенною творчістю українського композитора Володимира Івасюка. З нагоди 64-ої річниці від дня народження студенти підготували інформацію про історію написання музичних творів, а також виконували найвідоміші його пісні;

- бесіда на тему «Сайти, з якими я працюю: обмін рекомендаціями»,

- бесіда на тему «Мої найулюбленіші детективи: про що пишуть українські автори?