БІБЛІОТЕКА

16 May 2023

875

0

Підручники 10-11 клас, нова програма

https://pidruchnyk.com.ua/10klas 

Фахова передвища освіта (журнал)

http://izmail.maup.com.ua/koledzh/pridunajskij-fahovij-kolledzh-prat-vnz-maup/biblioteka-pridunajskogo-fahovogo-koledzhu-prat-vnz-maup/fahova-peredvishha-osvita-zhurnal

Юридичний науковий електронний журнал

http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv

Теорія і практика правознавства

http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/archive

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції

http://apnl.dnu.in.ua/arkhiv

Правоохоронна діяльність органів Національної поліції

https://yurincom.com/book/pravookhoronna-diialnist-orhaniv-natsionalnoi-politsii-zakonodavstvo-komentar-roz-iasnennia/