БІБЛІОТЕКА

16 мая 2023

1011

0

Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого МАУП

https://library.iapm.edu.ua/

Міністерство освіти і науки україни - Навчальні програми для 10-11 класів

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Підручники 10-11 клас, нова програма

https://pidruchnyk.com.ua/10klas 

Фахова передвища освіта (журнал)

http://izmail.maup.com.ua/koledzh/pridunajskij-fahovij-kolledzh-prat-vnz-maup/biblioteka-pridunajskogo-fahovogo-koledzhu-prat-vnz-maup/fahova-peredvishha-osvita-zhurnal

Юридичний науковий електронний журнал

http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv

Теорія і практика правознавства

http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/archive

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції

http://apnl.dnu.in.ua/arkhiv

Правоохоронна діяльність органів Національної поліції

https://yurincom.com/book/pravookhoronna-diialnist-orhaniv-natsionalnoi-politsii-zakonodavstvo-komentar-roz-iasnennia/

 Криміналістичний вісник

https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/journal_history