КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11 мая 2023

960

0

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наказ Про затвердження положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkSVlTQVVWblpVN1c2eGZxRWJzZWVXSkJaejRz/view?resourcekey=0-pIc06JoXo24yI6dCIPqFZw

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkZnU4SEVTU1FVY3ZaUTUxM0JxMFlZMFF4bW9J/view?resourcekey=0-HTTcspW0ArDlLCKwWkgvMQ

Правила внутрішнього розпорядку

https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkaUZ6ZFhLWjBtTnM/view?resourcekey=0-ULHC0jFd3npQZuOjPnhj4g

Наказ Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору

https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkTUpOeTN3SXduMGs/view?resourcekey=0-pcwCQKe2ZGKbUFPLOnvNdA

Рейтингове оцінювання діяльності кафедри/факультету/інституту/науково-педагогічних працівників

https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/view

Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, інститутів/факультетів МАУП

https://drive.google.com/file/d/1PS628OSSk_VOLri9_MZhykVVZxmJgX_U/view

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність
ttps://docs.google.com/document/d/1swkXTHhcdATSEwk3DDlXe-XpaNw3FJa6/edit?usp=drivesdk&ouid=103163987612809879607&rtpof=true&sd=true
Відомості про групу забезпечення за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність
https://docs.google.com/document/d/1ULDW-WW41SkWCfkldTInUoSGiMEAjUxh/edit?usp=drive_link&ouid=103163987612809879607&rtpof=true&sd=true
акансії: 

Порядок прийняття на роботу на вакантні посади

1. Прийняття на роботу педагогічних працівників здійснюється на основі вакантних посад. 

2. Посада вважається вакантною після звільнення педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством, а також при введенні нової посади до штатного розпису.

3. Посади педагогічних працівників можуть займати особи, які мають мають ступінь магістра, категорію, науковий ступінь та/або вчене звання. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра відповідно до підпункту другого пункту другого Прикінцевих та перехідних положень Закону про вищу освіту.

4. Претендент на вакантну посаду подає такі документи:

 

  • заяву на ім’я директора, написану власноруч;
  • заповнений особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
  • копії документів про освіту, атестаційний лист, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені у встановленому законодавством порядку;
  • копію паспорта громадянина України;
  • матеріали про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку, дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені чинним законодавством України документи.

 

У випадку, коли претендент на зайняття вакантної посади є штатним працівником коледжу або працював на посаді за сумісництвом, він може подати документи за скороченим переліком:

 

  • заяву на ім’я директора написану власноруч;
  • копії матеріалів про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку.