Історія

09 авг 2021

3265

0

Чернівецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Міжрегіональна Академія управління персоналом(до складу якої входить Чернівецький інститут) - найбільший економіко-гуманітарний Вищий навчальний заклад України, акредитований Міністерством освіти і науки України за IV (вищим) рівнем. 

Чернівецький інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» розпочав свою діяльність на території Чернівецької області 15 березня 1999 року, коли відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Академії була створена Чернівецька філія МАУП як структурний підрозділ Всеукраїнського університету Міжрегіональної Академії управління персоналом. За двадцять три роки існування та розвитку на ринку освітніх послуг Чернівецької області Чернівецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» пройшов наступні віхи:

 • від 15 березня 1999 року – як Чернівецька філія МАУП (протокол Загальних зборів акціонерів Академії № 4);
 • від 17 листопада 2005 року – як Чернівецький інститут МАУП (протокол № 95);
 • від 25 квітня 2006 року – як Чернівецький коледж МАУП (протокол № 40);
 • від 30 березня 2007 року – як Чернівецька філія МАУП (протокол № 21).
 • від 22 вересня 2016 року – як Центр дистанційного навчання «Чернівецький інститут» (протокол № 104).
 • від 27 листопада 2019 року – як Чернівецький інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (протокол №70).
 • У 2021 році започатковано Фаховий коледж при Чернівецькому інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Сьогодні Чернівецький інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» – це структурний підрозділ ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» і Тьюторський центр Телеуніверситету ПрАТ «ВНЗ «МАУП», що може вести підготовку бакалаврів, магістрів на денній, заочній та дистанційній формах навчання (Інтернет-навчання та з використанням мультимедійних технологій) за напрямками: «Менеджмент», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Психологія» «Публічне управління та адміністрування», «Правоохоронна діяльність», «Право». На початок 2022 року контингент студентів ЧІ МАУП налічує понад 700 здобувачів освіти.

Починаючи з 1999 року Чернівецький інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» очолювали:

 • від травня 1999 р. до вересня 2003 р. – Добрянська Ольга Дмитрівна;
 • від вересня 2003 р. до березня 2006 р. – Килипенко Наталія Євгенівна (Марчак Н.Є.);
 • березень - липень 2006 р. – Мельничок Володимир Михайлович;
 • від липня 2006 р. до березня 2007 року – Килипенко Наталія Євгенівна (Марчак Н.Є.);
 • від березня 2007 р. до квітня 2018 р. – Поляк Олександра Василівна;
 • квітень – липень 2018 р. – Антонюк Ірина Іванівна;
 • від липня 2018 року до цього часу – Петричук (Приказка) Світлана Іванівна.

Серед найбільш заслужених співробітників Чернівецького інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» з числа науково-педагогічного складу варто виділити Антонюк Ірину Іванівну, заступника директора, яка з високим професіоналізмом та відданістю працює в даному закладі з 2005 року.

За роки свого існування випускникам навчального закладу було видано 1975 дипломів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» (станом на 01 січня 2022 року). Випускники МАУП працюють у різних галузях економіки Чернівецької області, а також в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, підприємствах та організаціях краю тощо.

Організація навчальної діяльності здійснюється на основі навчальних планів та освітніх програм, розроблених і затверджених у ПрАТ «ВНЗ «МАУП», як базовому навчальному закладі.

Викладацьку діяльність у Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» здійснює 41 викладач (5 штатних викладачів та 35 викладачів-сумісників) (на 01 січня 2022 року).

Власний бібліотечний фонд Чернівецького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» станом на 01 січня 2022 року становить 7 500 книг, із яких більшість рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Книги розробляються провідними вченими України, відомими політиками держави, посадовими особами органів влади, зокрема студенти навчаються за підручниками Г.Щокіна, М.Головатого, О.Антонюка, М.Антонович, В.Захожая, О.В.Баєвої, І.С.Бахова, В.Погорілка, К.Вайс, О.Фрицького, В.Авер’янова, Н.Нижник, В.Сладкевича, В.Куйбіди, О.Сушинського, А.Токмач, Н.Немченка, В.Федоренка, Д.Беззуб, П.Біленчука, В.Бебика, І.Дахна, П.Кубрака, А.Чернявського, Л.Чикаленка, Є.Чернонога, Г.Дмитренка, В.Бігдаша, Н.Гончарової, Н.Малиша, І.Варзар, А.Калини, А.Козлової, Д.Павлова, О.Петриги, А.Мацка, Н.Швеця, А.Уразова, Т.Трет’якова та інших, а також науковців міста Чернівці: В.Євдокименка, С.Боднара, Б.Руснака, М.Сайка, В.Солодкого, О.Черновського та інших. Підручники друкуються у базовому навчальному закладі та регулярно надсилаються у Чернівецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Створено електронний каталог журнальних статей за напрямами і спеціальностями галузей права, економічних дисциплін, менеджменту та адміністрування, психології, інформаційної діяльності підприємств, оціночної діяльності та міжнародного досвіду. Щодо наукових праць про міжнародний досвід, то у Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» є матеріали про 47 країн світу.

У 2020 році Чернівецький інститут отримав почесний Диплом «ЯКІСТЬ ОСВІТИ 2020»!

Студенти Чернівецького інституту беруть активну участь у науковому, спортивному та творчому житті Академії та рідного краю. Наша студентка Головач Каталіна з честю носить звання – МІС МАУП 2021.

Нині Чернівецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» здійснює освітній та виховний процес на території Чернівецької області у співпраці зі Всеукраїнським університетом ПрАТ «ВНЗ «МАУП», структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької міської ради, зокрема Департаментом освіти і науки, судами міста Чернівці та іншими організаціями краю.