ПЕДАГОГІЧНА РАДА КОЛЕДЖУ

25 мая 2023

851

0

Педагогічна рада Фахового коледжу при Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу.

Колегіальна функція Педагогічної ради реалізується шляхом колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності Фахового коледжу при Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП», забезпечує функціонування цілісної системи підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. Педагогічна рада, як колегіальний орган, розглядає та ухвалює найважливіші рішення з питань організації навчально-виховного процесу.

Основними завданнями Педагогічної ради є:
- реалізація державної політики з питань освіти та виховання студентів; 

- забезпечення та вдосконалення якості підготовки фахівців освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр» з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку; 

- виховання студентської молоді на основі культурно-історичних традицій українського народу; 

- зміцнення демократичних засад функціонування Фахового коледжу при Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП», розвиток студентського самоврядування; 

- стимулювання у студентської молоді прагнення до здорового способу життя;

- впровадження у навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;

- підвищення методичного, наукового та фахового рівнів викладачів Фахового коледжу при Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

ПОЛОЖЕННЯ про Педагогічну раду Фахового коледжу при Чернівецькому інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

ПЛАН роботи на 2023-2024 навч.рік

Сторінка частково оновлюється.
Завітайте, будь ласка, пізніше.
Дякуємо за розуміння.