Напрями

Напрями

09 авг 2021

8238

205

Напрямки підготовки

Чернівецький інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" здійснює підготовку фахівців за такими напрямками та кваліфікаційними рівнями:

Галузь знань Освітня програма Кваліфікаційний рівень
081 Право Право  Бакалавр, Магістр
073 Менеджмент  Економіка та управління бізнесом Бакалавр, Магістр
051 Економіка 

Економіка праці

Економіка та управління персоналом

Бакалавр, Магістр
071 Облік і оподаткування  Облік і оподаткування Бакалавр, Магістр
053 Психологія  Психологія Бакалавр, Магістр
281 Публічне управління та адміністрування  Державна служба  Бакалавр, Магістр
262 Правоохоронна діяльність Організація правоохоронної діяльності та безпеки Бакалавр, Магістр