ПРЕДМЕТНІ (ЦИКЛОВІ) КОМІСІЇ

11 мая 2023

911

0

ПРЕДМЕТНА (ЦИКЛОВА) КОМІСІЯ

Навчальний процес у Фаховому коледжі при Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» забезпечує циклова комісія з правоохоронної діяльності.

 

Циклова комісія з правоохоронної діяльності Фахового коледжу при Чернівецькому інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

 

https://docs.google.com/document/d/1ULDW-WW41SkWCfkldTInUoSGiMEAjUxh/edit?usp=drive_link&ouid=103163987612809879607&rtpof=true&sd=true

 Напрямки роботи циклової комісії:

 - постійне удосконалення методики викладання навчальних дисциплін з урахуванням розвитку освітніх технологій та постійних змін нормативно-правових актів;

- орієнтація навчання на актуальні фахові компетентності: уміння аналітично мислити, об’єктивно оцінювати досягнення правоохоронної діяльності, логічно та свідомо доводити власну позицію завдяки правовим знанням тощо;

- участь у наукових конференціях, всеукраїнських та міжнародних конкурсах з правоохоронної діяльності тощо;

- організація на практичних заняттях екскурсій до місцевих судів, прокуратури, управлінь поліції чи інших органів судової та виконавчої влади;

- координація викладачами дослідницької та наукової роботи, самостійної й індивідуальної роботи студентів;

-  залучення до викладання викладачів-практиків;

-  підвищення професійної компетентності викладачів через стажування, участь у науково-дослідних проєктах, онлайн-курсах тощо.