Безпечний День відкритих дверей в МАУП: вступайте онлайн без ЗНО на спільну з європейським вузом програму та отримуйте знижку на навчання!

Електронний кабінет студента в Telegram

Шановні Студенти !

Інформуємо Вас, що в МАУП розроблена автоматизована інформаційна система сповіщення«Електронний кабінет студента». Деталі: http://chernivtsi.maup.com.ua/pro-institut/novini/elektronnij-kabinet-studenta-v-telegram.html 

Представництво ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Чернівецький інститут

Місто: Чернівці
Назва структурного підрозділу: Представництво ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Чернівецький інститут
Рік заснування: березень, 1999 рік.
Акредитація: ІV р.а.
Керівник: Петричук Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, 050-286-59-51

 Форми навчання                    ПрАТ "ВНЗ "МАУП":

денна, заочна, заочна/дистанційна.

Кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр.
Адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 183 (приміщення АТ "Укрексімбанк")
Телефон: 050-286-59-51, 050-920-05-96
Телефон відбіркової комісії: 0372/543-789, 096-774-24-53
E-mail: chvmaup@ukr.net

Сьогодні Чернівецький інститут – це структурний підрозділ ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» і Тьюторський центр Телеуніверсиету ПрАТ «ВНЗ «МАУП», що веде підготовку бакалаврів та магістрів на денній, заочній та дистанційній формах навчання із напрямків та спеціальностей: «Право», «Менеджмент», «Економіка», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування» тощо.
За роки свого існування випускникам навчального закладу було видано 1758 дипломів «бакалавр» та «спеціаліст». Його фахівці працюють у різних галузях економіки Чернівецької області, а також в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, підприємствах та організаціях краю тощо.

Усі спеціальності мають ліцензії та сертифікати про акредитацію видані Міністерством освіти і науки України. Готує майбутніх фахівців за такими спеціальностями:

081 Право

262 Правоохоронна діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

073 Менеджмент

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

053 Психологія

Організація навчальної діяльності здійснюється на основі навчальних програм, розроблених і затверджених у Міжрегіональній Академії управління персоналом, як базовому навчальному закладі. На сьогодні у Чернівецькому інституті є в наявності 320 навчальних програм із відповідної кількості дисциплін, які містяться на 7 випусках CD-дисках з навчально-методичними розробками програм та різними методичними рекомендаціями. Навчальну та наукову діяльність  здійснюють 7 штатних викладачів та 42 викладачів-сумісників.

Власний бібліотечний фонд Чернівецького інституту  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» становить 7500 книг, з яких біля 76% видань рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Книги розробляються провідними вченими України, відомими політиками держави, посадовими особами органів влади, зокрема студенти навчаються за підручниками Г.Щокіна, М.Головатого, А.Подоляки, О.Антонюка, М.Антонович, В.Захожая, О.В.Баєвої, В.Погорілка, К.Вайс, О.Фрицького, В.Авер’янова, Н.Нижник, В.Сладкевича, В.Куйбіди, В.Федоренка, П.Біленчука, В.Бебика, І.Дахна, П.М.Кубрака, А.Чернявського, Л.Чикаленка, Є.Чернонога, Г.Дмитренка, В.Бігдаша, Н.Гончарової, Н.Малиша, І.М.Варзар, А.Калини, А.Козлової, Д.Павлова, О.М.Петриги, А.Мацка, Н. Швеця, А.Уразова, Т. Третьякова та інших, а також науковців міста Чернівці: В.Євдокименка, С.Боднара, В.Гордєєва, І.Ковбаса, Б.Руснака, М.Сайка, В.Солодкого, О.Черновського та інших.  

Книги друкуються у базовому навчальному закладі та регулярно (один раз на місяць) надсилаються у Чернівецький інститут  ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Крім того постійно оновлюється законодавчо-нормативна база та закуповуються книги інших видавництв. У навчальному закладі є електронна бібліотека з усіх спеціальностей, яка сформована на основі навчальних програм. Кожен студент забезпечується електронним диском, який містить необхідну кількість навчально-методичної літератури. У Чернівецькому інституті  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» таких електронних носіїв є понад 300 примірників зі 10-ти спеціальностей. Створено електронний каталог журнальних статей за напрямами і спеціальностями галузей права, економічних дисциплін, менеджменту та адміністрування, психології, інформаційної діяльності підприємств, оціночної діяльності та міжнародного досвіду. Щодо наукових праць про міжнародний досвід, то у центрі є матеріали про 45 країн світу.